Bestuur en belangrijke leden

Bestuur

Het bestuur van de NiNo bestaat uit de volgende leden:

Bewerken
Functie Naam E-mail Telefoon
 Voorzitter Taco Wansinck  voorzitter@stgnino.nl 06-27872880
 Secretaris John van Klink  secretaris@stgnino.nl  –
 Technische zaken Vacant   –  –
 Penningmeester  Sylvia Salemi  penningmeester@stgnino.nl  –
 Algemene Zaken Vacant

Zoals je kunt zijn zijn er een aantal posities vacant in het bestuur, mocht je geïnteresseerd zijn in een rol in het bestuur kun je altijd mailen naar een van de leden van het bestuur

 

Commissies

Onze vereniging bestaat uit een aantal verschillende commissies. Voor vragen over de vereniging kun je hier de juiste persoon opzoeken

Bewerken
Functie Naam Telefoon Email
Penningmeester Sylvia Salemi         – penningmeester@stgnino.nl
Leden administratie en abonnementen Evert Guldemond 06-40950779 ledenadministratie@stgnino.nl,
Trainingscoördinator Gijs van der Zwet trainingscoordinator@stgnino.nl
Jeugdcommissie Marjon Lemmers 0172-579837 jeugdcoordinator@stgnino.nl
Wedstrijd commissie Annette Snellink en Ingrid Pietersen         – wedstrijdsecretariaat@stgnino.nl
Vrijwilligers Vacant         – info@stgnino.nl
Activiteiten commissie Vacant         – info@stgnino.nl
Feest commissie Piet Hogervorst / René Rademaker         – info@stgnino.nl
Plassentocht Taco Wansinck 06-27872880 voorzitter@stgnino.nl
Sponsor commissie Taco Wansinck 06-27872880 voorzitter@stgnino.nl
PR commissie en webmaster Rienke Boonstra 06-15138972 pr@stgnino.nl
Wieler coördinator Koen Lemmers         – lemmers16@gmail.com
Inline-skate commissie Mariska Tersteeg 06-54710657 trainingscoordinator@stgnino.nl
Vervoers coördinator Linda de Groot vervoerscoordinator@stgnino.nl
Kleding Evert Guldemond 06-40950779 ledenadministratie@stgnino.nl

 

Ereleden en Leden van Verdienste

Over de jaren zijn er leden geweest die enorme inspanningen hebben geleverd voor de vereniging. Hier willen we even ruimte maken om deze leden te vernoemen

Bewerken
Ereleden
 Bep Adegeest
 Wim Hoogervorst
 John Könst
 Wim Nieuwenhuizen
 Kees Pieterse
 Jan Plomp † 2016
 Jaap Tolk
 Jan Zwanenburg
Bewerken
Leden van verdienste
Piet van Lammeren
Gijs van der Zwet