Schaatstrainingsgroep Nino

Privacy Verklaring

Hier vind je de privacy verklaring van Schaatstrainingsgroep Nino. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Schaatstrainingsgroep Nino.

Inleiding
In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen

Schaatstrainingsgroep Nino
Je leest op dit moment de privacy verklaring van Schaatstrainingsgroep Nino. Schaatstrainingsgroep Nino stelt zich ten doel de schaatssport op verschillende niveaus te ondersteunen. 

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Schaatstrainingsgroep Nino verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Schaatstrainingsgroep Nino, neem dan gerust contact op.

pr@stgnino.nl| 06 27 87 28 80 | Bernhardlaan 54| 2421 CE| Nieuwkoop | KvK-nummer: 40445839

 

Doel gegevens
Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Schaatstrainingsgroep Nino. Deze worden hieronder toegelicht.

Het versturen van nieuwsbrieven
Schaatstrainingsgroep Nino stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Schaatstrainingsgroep Nino. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

Contact opnemen
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Schaatstrainingsgroep Nino via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer

 

Ontvangers
De gegevens die Schaatstrainingsgroep Nino ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

Mailpoet
De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailpoet. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen onze Mailpoet omgeving op onze eigen website.

Vevida
De website en back-ups van de website worden gehost Vevida. Gegevens die jij achterlaat op de website van Schaatstrainingsgroep Nino zijn op de servers van Vevida opgeslagen.

De e-mail van Schaatstrainingsgroep Nino wordt gehost door Vevida. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Vevida. 

Tevens worden de gegevens van onze leden via ons ledenadministratiesysteem ook ondergebracht in een database bij Vevida. 

 

Opslag periode
Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Schaatstrainingsgroep Nino, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Het versturen van nieuwsbrieven
Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailpoet. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar pr@stgnino.nl

Op het moment dat je contact opneemt met Schaatstrainingsgroep Nino via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

 

Beveiliging
Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Schaatstrainingsgroep Nino of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Schaatstrainingsgroep Nino. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Schaatstrainingsgroep Nino privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

 

Jouw rechten

Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Schaatstrainingsgroep Nino vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Schaatstrainingsgroep Nino. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Schaatstrainingsgroep Nino. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Schaatstrainingsgroep Nino opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Schaatstrainingsgroep Nino al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Schaatstrainingsgroep Nino vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Schaatstrainingsgroep Nino niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat Schaatstrainingsgroep Nino jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via  pr@stgnino.nlonder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

 

Plichten

Schaatstrainingsgroep Nino verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Schaatstrainingsgroep Nino via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Schaatstrainingsgroep Nino de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Schaatstrainingsgroep Nino met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Schaatstrainingsgroep Nino behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Schaatstrainingsgroep Nino dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Schaatstrainingsgroep Nino te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

pr@stgnino.nl| 06 27 87 28 80 | Bernhardlaan 54| 2421 CE| Nieuwkoop | KvK-nummer: 40445839