19 januari jl. hebben Saskia en Milou een NINO nieuwjaar borrel georganiseerd.

Bij binnen komst werd iedereen verwelkomd en getrakteerd op koffie/thee en een heerlijke plak cake met slagroom en hagelslag.
Alle leden van jong tot oud stonden gezellig met elkaar bij te praten.
Deze avond stond niet alleen in het teken van de “borrel” maar ook voor input voor het nieuwe beleidsplan van de NINO.
Milou en Saskia hebben binnen de vereniging geïnventariseerd wat goed gaat en wat we beter kunnen doen.
Hierna zijn ze samen met Taco diverse avonden bij elkaar gekomen om te starten met het NINO beleids–/3-jarenplan.
Tijdens de avond zijn de Visie, Missie en het werkplan in beknopte versie gepresenteerd, wat duidelijk naar voren kwam bij de leden.
Om verder te bouwen aan het plan is er een enquête naar alle leden gemaild, zodat de aannames die zijn gedaan getoetst kunnen worden bij de leden.

Na de opening van Milou en Saskia werden de aanwezige leden in 7 groepen verdeeld en kregen zij steeds vraagstellingen waarbij er om een mening werd gevraagd of punten konden worden gegeven.
Er werd druk gediscussieerd en geschreven waardoor de werkgroep veel nieuwe input heeft om verder te gaan met het plan.
De avond werd afgesloten met de ‘borrel” en gezellig na kletsen of spel.

Mochten jullie niet geweest zijn en toch nog wat willen delen vertel het de werkgroep.

Saskia en Milou super dank voor deze gezellig avond.

Klik hier voor de foto’s