Op zondag 28 juni is de jaarlijkse Rabobank Sponsortocht gereden.
Het doel van deze tocht was om zo veel mogelijk geld bij elkaar te fietsen voor de vereniging.

De opbrengst is   € 237,00

Dit is een prachtig resultaat en namens het bestuur van STG NINO wil ik iedereen die mee heeft gedaan hartelijk bedanken voor jullie inzet.

Sportgoet
Taco Wansinck