Maandag zijn de corona protocollen van de vechtsebanen gepubliceerd. Wij gaan hier niet alle punten uitwerken, maar we zullen er een paar hier uitlichten. Alle corona protocollen zijn hier ook de downloaden:
Coronaprotocol Vechtsebanen Verenigingsuren
Opzet baaninrichting tijdens training en wisselmomenten
Schaatsen tijdens Corona
Als de protocollen voor wat voor reden dan ook nog bijgewerkt moeten worden is dat te vinden op BCUtrecht.nl

Algemene maatregelen

 • Blijf thuis bij klachten en laat je testen. We rekenen erop dat iedereen zich hier strikt aan houdt. Ook kinderen onder 12 jaar vragen we om thuis te blijven bij klachten.
 • Pas hygiëne toe: was regelmatig je handen, gebruik papieren zakdoekjes die je na gebruik direct weggooit, nies en hoest in je elleboog.
 • Gebruik alleen je eigen bidon, deel geen bidons of andere zaken met elkaar.
 • Houd anderhalve meter afstand van elkaar. Dit geldt niet voor:
  – Personen uit een gezamenlijk huishouden
  – Kinderen t/m 12 jaar onderling en t.o.v. alle andere leeftijdsgroepen
  – Jongeren t/m 17 jaar onderling.
  – Personen met een handicap t.o.v. hun begeleiders of vaste verzorgers
  Wel vragen we ook deze groepen waar mogelijk de afstandsregel in acht te nemen, geef ruimte waar het kan.
 • Vermijd drukte. Kom niet onnodig naar de ijsbaan, zoek elkaar niet op, zorg dat er nergens opstoppingen ontstaan, maak plaats zodra je klaar bent. Ouders vragen we om zoveel mogelijk elkaars kinderen mee te nemen, zodat er zo min mogelijk niet schaatsende bezoekers op de baan zijn.
 • Volg de looproutes en houd je aan de aangewezen zitplaatsen.
 • Gedraag je rustig, geen geschreeuw of geduw. Competitie alleen op het ijs, niet erbuiten.
 • Voor sportaccommodaties geldt dat er (naast sporters, trainers en officials) buiten maximaal 40 toeschouwers mogen zijn en binnen maximaal 30. Boven deze aantallen moeten er aanvullende maatregelen genomen worden als gezondheidscheck, het noteren van contactgegevens en placeren op de tribune. Voor de activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de BVU vallen zullen deze maximale aantallen daarom -tenzij anders vermeld- gehandhaafd worden.
 • Volg altijd de aanwijzingen van de baancoördinatoren en de corona-coördinatoren op. Zij zijn herkenbaar aan de gekleurde hesjes. Bij niet navolging van de protocollen en aanwijzingen, kunnen sancties volgen.
 • Volg bij een geconstateerde besmetting het quarantaineprotocol op zoals beschreven in dit document. Alleen als we dit allemaal serieus nemen, kunnen we blijven schaatsen.
 • Ouders/begeleiders van onze jonge schaatsers wordt door NOC/KNSB geadviseerd zoveel als mogelijk te carpoolen. Blijven kijken mag op daarvoor ingerichte en gemarkeerde zitplaatsen op de tribune en naleving van de algemene Corona maatregelen.

Maatregelen voor begeleiders

 • Maximaal 1 begeleider (ouder, chauffeur, …) per schaatser, waarbij er zoveel mogelijk wordt gecarpoold in met name het jeugdschaatsen om niet over de maximale aantallen te komen.
 • Op de tribunes zijn zitplaatsen gemarkeerd zodat iedereen weet waar je mag zitten waarbij het mogelijk is om voldoende afstand te houden.
 • Toeschouwers gaan bij binnenkomst, eventueel na het afleveren van een kind op de juiste plek, direct door naar de gemarkeerde plaatsen op de tribunes. Tussendoor zoveel mogelijk op de plek blijven. Er mag niet onnodig rondgelopen worden.
 • Het is ouders en begeleiders zowel binnen als buiten niet toegestaan langs de boarding te staan.

Kleedruimte

Alle kleedkamers zijn gesloten. Omkleden doe je zoveel mogelijk thuis, kom in schaatskleding naar de ijsbaan. Is dat niet mogelijk, dan kleed je je om op het middenterrein (buiten) of de tribune (binnen), met inachtneming van de anderhalve meter.

Sanitaire voorzieningen

De toiletten en douches in de kleedkamer zijn gesloten. Alleen de sanitaire voorzieningen in de gang tegenover het KNSB-café zijn beschikbaar, beide toiletblokken in de gang zijn hier tegelijkertijd open. Per toiletgroep kunnen er maximaal 3 mensen tegelijk wachten in de wasruimte.
• Ga zoveel mogelijk thuis naar het toilet, voorkom drukte tijdens de wisselmomenten.
• Vul ook je bidon alvast thuis, voorkom elk onnodig bezoek aan de toiletruimte.
• Douchen is nergens mogelijk.